Electroless Nickel TH

MIL-C-26074

Electroless Nicked Per MIL-C-26074F/AMS-C-26074

เป็นการชุบนิเกิลบนโลหะเกือบทุกชนิด สามารถควบคุมความหนา ได้ตั้งแต่ 0.002-0.025 MM. นิเกิลที่เคลือบอยู่จะสม่ำเสมอทุกซอก ทุกมุม ส่วนลึก ส่วนเว้า ความหนาจะเท่ากันตลอดทั้ง ชิ้นงาน มุมของชิ้นงาน ไม่เสียเมื่อเทียบกับการชุบด้วยนิเกิลไฟฟ้า ทั่วๆไป

คุณสมบัติเด่นของการชุบ Electroless Nickel คือ

ความแข็งที่ผิวของงานที่ผ่านการชุบแล้วไม่ต่ำกว่า 400 HV

ผิวเป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์(Anistatic) ซึ่งเหมาะกับอุปกรณ์ในห้อง Clean Room

ต้านทายการกัดกร่อนและการเสียดสี

ขนาดของชิ้นงานหลังการชุบมีความแม่นยำ

Similar Projects