Clear Chromate TH

Clear Chromate PER MIL DTL 5541
CLEAR CHROMATE เป็นการ Treatment ผิวงานอลูมิเนียม โดยปฎิกิริยาทางเคมีและไฟฟ้า เพื่อให้ผิวงานเพิ่มคุณสมบัติ ต้านทาน การกัดกร่อนในบรรยากาศ ขณะเดียวกัน ยังคงสภาพเป็น ตัวนำไฟฟ้า ที่ดีและ มีประโยชน์ในการเตีรยมผิวงาน ในกรณีก่อนการพ่นสี จะพบงานนี้ได้ เช่น Contact ของอุปกรร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอลูมิเนียม FRAME ของ MOTOR